Balnea centrum | Piešťany

bezrámové zasklenia
dvere
interérové deliace priečky
interérové zasklené steny
sprchovacie presklené kabíny